Email / Nick
Mật khẩu
Mã kiểm tra
 
Nhập mã kiểm tra
 
Đăng nhập với
yahoo
gmail
facebook
 
Đại Gia
Tên Nick
Gold
Hiển thị
Đại Bang
Phú Bang
Bang hội t 11
Tên Bang
Gold
184.342.711
101.233.094
62.124.413
57.699.684
53.596.885
45.448.327
36.061.650
34.326.370
Hiển thị
Tên Bang
Tỷ Gold
41.392
13.891
11.760
11.503
11.152
HTV
10.473
6.960
Hiển thị
Tên Bang
Điểm
Hiển thị